Aicina pieteikties uz SIA "Lubānas KP" valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei:

 • valsts valodas zināšanas, ieteicamas angļu valodas zināšanas;
 • atbilstoša akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • ieteicama vismaz 3 gadus ilga darba pieredze vadībā, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;
 • nevainojama reputācija;
 • prasme veidot uzņēmuma stratēģiju un pārvaldīt tā finanšu resursus.

Nepieciešamās profesionālās kompetences:

 • izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un labas pārvaldības principiem;  
 • biznesa, finanšu, personāla un administratīvo resursu vadības prasmes;
 • komandas veidošanas un sadarbības prasmes;  
 • spēja formulēt, skaidrot un pārstāvēt organizācijas viedokli;  
 • prasme lietot biznesa vadības IT sistēmas un tehnoloģijas.        

Sociālās kompetences:

 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • labas komunikācijas spējas;
 • mērķtiecība;
 • stratēģiskā un konceptuālā domāšana. 

Valdes locekļa galvenie pienākumi: 

 • nodrošināt uzņēmuma pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību;
 • plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbu kopumā;
 • noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus;
 • vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām);
 • pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām; 
 • kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu;
 • izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;
 • analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem pašvaldībai;
 • organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību;
 • nodrošināt vides aizsardzību.  

Konkursa pieteikumu iesniegšana līdz 2016. gada 20. septembra plkst. 16.00 slēgtā aploksnē Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, pieteikumam pievienojot: 

 • ar parakstu apliecinātu dzīvesgājumu (Curriculum Vitae), kurā ietverta informācija par izglītību un darba pieredzi;
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 1 eksemplārā; 
 • personīgās motivācijas vēstuli (ne vairāk kā 3.lpp garumā), ietverot redzējumu par kapitālsabiedrības darbības modeli.

Uz aploksnes, kurā ievietots pieteikums, ir jānorāda "Konkursam uz SIA "Lubānas KP" valdes locekļa amatu"

Vairāk informācijas konkursa nolikumā.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00