Lubānas pludmales volejbola turnīrs "Smilšu rausis 2016" norisināsies šā gada 29. jūlija plkst. 16.00. Sacensības notiks Lubānas vidusskolas stadionā un pludmales volejbola laukumos stadiona teritorijā.

Sacensību mērķis ir sekmēt pludmales volejbola attīstību un popularitāti Lubānas novadā, paplašināt Lubānas novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas vasaras sezonā, nodrošināt iespēju jauniešiem un amatieriem nodarboties ar pludmales volejbolu un noskaidrot Lubānas 2016. gada vasaras pludmales volejbola labākās komandas sieviešu un vīriešu grupu konkurencē.

DALĪBNIEKI:

  • Turnīrā var piedalīties pilnīgi visi pludmales volejbola interesenti bez vecuma un profesionalitātes līmeņa ierobežojumiem
  • Komandā 2 dalībnieki
  • Sacensības tiek organizētas sieviešu un vīriešu grupu konkurencē
  • Vīriešu grupas konkurencē var piedalīties jauktā sieviešu vīriešu vai sieviešu komanda, bet sieviešu turnīrā vīrieši piedalīties nevar

REĢISTRĒŠANĀS:

  • Pieteikšanās sacensībām notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu
  • Elektroniskie pieteikumi vairs netiek pieņemti pēc 28.07. plkst. 23.59
  • Ja komanda nav iepriekš elektroniski pieteikusies, tad tai ir iespēja pieteikties uz vietas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes līdz sacensību sākumam

Vairāk par sacensībām var lasīt nolikumā.

Lubānas pludmales volejbola turnīru "Smilšu rausis 2016" organizē Lubānas novada Jauniešu centrs. Sacensības organizatore – Linda Pomere (e-pasts: jc@lubana.lv, tālr.27007914).

Jaunākie notikumi

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

23
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
PII “Rūķīši” ieejas vestibilā atvērta izstāde ar rūķiem (ja kādam mājās ir interesants