Šā gada 11. jūnijā pie ŪTAC BĀKAS norisināsies sacensības Lubāna piedzīvojums 2016. 

Pasākuma mērķis ir veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū un popularizēt ūdens un velo aktīvā tūrisma aktivitātes Lubāna ezera apkaimē.

Sacensībās piedalās komandas divu cilvēku sastāvā, kuru vecums ir sasniedzis 18 gadus. Katrai komandai jāizvirza kapteinis, kā arī jāizdomā komandas nosaukums. 

Sakarā ar ierobežotu kanoe laivu skaitu, sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots. Ja komanda vēlās piedalīties ar savu laivu, lūdzam iepriekš to saskaņot ar organizatoru. Piedāvājam arī papildus iznomāt velosipēdus, bet arī to skaits ir ierobežots.

Komandām elektroniski jāaizpilda  pieteikuma veidlapa un jānosūta uz e-pastu - baka@rezeknesnovads.lv vai marisvalainis@inbox.lv līdz 2016. gada 1. jūnijam plkst. 17:00. Arī sacensību dienā būs iespēja pieteikties sacensībām norises vietā, ja būs nodrošināts pašu inventārs, iepriekš saskaņojot to ar organizatoriem. 

Dalības maksa:

  • piesakoties līdz 01.06.2016. - 20,00 eiro no komandas;
  • piesakoties pēc 01.06.2016. un pasākuma dienā - 40,00 eiro no komandas;
  • piesakoties līdz 01.06.2016. ar savu ekipējumu - 10,00 eiro no komandas;
  • piesakoties pēc 01.06.2016. ar savu ekipējumu - 20,00 eiro no komandas. 

Visiem komandas dalībniekiem ir jāiepazīstas ar sacensību nolikumu. Pirms sacensībām dalībnieks apliecinās ar savu parakstu, ka sniegtā informācija par viņu ir patiesa un ka dalībnieks ir iepazinies ar sacensību nolikumu.

Atskats uz 2014. gada sacensībām pieejams šeit.

Sacensību nolikums

Pieteikuma veidlapa

Sacensību organizatori:

  • UTAC BĀKA, mob. 26663358
  • Biedrība „Aborieši”, mob. 26649344

Jaunākie notikumi

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva