Biedrība "Lauksaimnieku apvienība" sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), Latvijas Pašvaldības savienību un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi 6. aprīlī  no plkst. 10.00 līdz 14.00 organizē lauksaimniecības darbu vakanču tirgus reģionālo akciju. 

Pasākuma laikā būs iespēja klātienē dzirdēt zemnieku saimniecību un citu lauksaimniecības produktu ražotāju pārstāvju sniegto informāciju par darbu laukos, t.i. darba iespējām strādāt konkrētā saimniecībā vai uzņēmumā, dzīvošanas iespējām laukos, atalgojumu un citu svarīgu informāciju, lai sekmīgi uzsāktu darbu, kā arī akcijas ietvaros lauksaimnieki varēs pieteikt publicēšanai vakances izveidotā NVA mājas lapas logā „Darbs laukos!”

Lūdzam darba devējus (Z/S, SIA, kooperatīvus u.c.) aktīvi iesaistīties akcijā un pieteikties dalībai pa tālruni 64807913 , 25685275 vai 26548091.

Tiekamies Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāles telpās, Upes ielā 3.

 

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!