“Latvijas e-indeksā” piedalījās visas 119 Latvijas pašvaldības un 102 valsts iestādes. Mērījums vērtē e-vides infrastruktūru, pašvaldības interneta resursus un cilvēku prasmes, e-pārvaldi un drošību, iestādes iekšējo procesu organizāciju, starpiestāžu sadarbību, pakalpojumu sniegšanu, sabiedrības iesaistīšanu un citus e-vides attīstības aspektus.

“Latvijas e-indekss” mēra Latvijas publiskās pārvaldes digitālās vides attīstību piecās kategorijās: republikas nozīmes pilsētas, lielie novadi, mazie novadi, ministrijas un iestādes. Uzvarētāji tiek noteikti, pamatā veicot pašvaldību un valsts iestāžu aptaujas, kā arī izmantojot datus no citu iestāžu un organizāciju rīcībā esošiem statistikas avotiem.

Lubānas novads savā kategorijā (mazie novadi ar iedzīvotāju skaitu zem 7000) 61 novada konkurencē kopvērtējumā ieguva ceturto vietu. Kā stiprās puses, kur attiecīgajos kritērijos Lubānas novada pašvaldība ieguvusi visvairāk punktus, var minēt e-vides infrastruktūru, pašvaldības interneta resursus, mājas lapas apmeklējumu skaitu, e-pārvaldi un pašvaldības mājaslapā pieejamo ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem saistītu veidlapu sagatavju skaitu.

Ar “Latvijas e-indekss” rezultātiem iespējams iepazīties šeit

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!