Lauku atbalsta dienesta (LAD) Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde (Pārvalde) informē, ka, sākot ar 2016. gadu, pieteikties platību maksājumu saņemšanai varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu. Lauksaimniekiem, kuri līdz šim vēl nav kļuvuši par EPS lietotājiem, EPS lietotāja līgumu jānoslēdz tuvākajā laikā, lai pavasarī savlaicīgi varētu iesniegt iesniegumu maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan Pārvaldes Klientu apkalpošanas un administratīvajā daļā (Jēkabpilī – Tvaika iela 2, 16.kabinets, tel.65237642, 65237643, Madonā – Saieta laukums 1, 114. kabinets, tel.64860998). Aizpildītu līgumu var iesniegt gan personīgi, gan elektroniski, izmantojot elektronisko parakstu.

Šajā sakarā Lauku atbalsta dienests plāno visiem lauksaimniekiem, kuri nav EPS lietotāji, nosūtīt vēstuli, kurā sniegta informācija par izmaiņām pieteikšanās kārtībā platībmaksājumu saņemšanai. Vēršam uzmanību uz to, ka, lai noslēgtu EPS līgumu, obligāta prasība ir elektroniskā pasta esamība, jo uz lauksaimnieka norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts EPS lietotāja vārds un pirmreizējā parole. Ja lauksaimnieks nebūs kļuvis par elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, pieteikties platībmaksājumu saņemšanai 2016.gadā un turpmāk nebūs iespējams.

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt mob.28395276 (Lubānas novada LAK Astrīda Ikauniece)