Aicinām uzņēmējus 10. februārī plkst. 16.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā uz projektu ideju apspriešanu, līdz tam iesniegt priekšlikumus nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošanai SAM 3.3.1. ietvaros, lai tiktu radīti labvēlīgi apstākļi uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina novadu pašvaldības līdz 2016. gada 16. februārim (ieskaitot) iesniegt projektu idejas Eiropas Savienības fondu finansējumam ar mērķi veikt ieguldījumus uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras un industriālo pieslēgumu izveidei. Šādu projektu īstenošanas rezultātā ilgtermiņā pašvaldībās tiks piesaistītas komersantu investīcijas un radītas papildu darbavietas privātajā sektorā, palielinot ekonomisko aktivitāti un nodarbinātību reģionos.

PROGRAMMĀ ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

  • Inženiertīkli (elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, siltumapgāde, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas)
  • Ceļi un to saistītā infrastruktūra (ne vairāk kā 2 km funkcionālais savienojums)
  • Teritorijas iekārtošanas izmaksas (veco ēku nojaukšana, teritorijas attīrīšana)
  • Ēkas un to infrastruktūra
  • Nekustamā īpašuma iegādes izmaksas, ≤ 10%

ATBALSTA INTENSITĀTE UN APJOMI

  • 85% pašvaldībām ne-valsts atbalsta gadījumā (ceļi, sabiedriskie pakalpojumi)
  • 85% mīnuss peļņa pašvaldībām ēku un teritoriju projektos (nododot nomā komersantiem)
  • 55 – 45% maziem, vidējiem komersantiem, zemnieku, zvejnieku saimniecībām
  • Projekta min kopējo izmaksu apmērs 50 000 eiro atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs īsteno ne vairāk kā 3 projektus, kur kopējais ERAF finansējums nepārsniedz 3 M eiro

Investīcijas paredzētas maza mēroga uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamības veicināšanai, pašvaldību attīstības programmās noteiktajās ar komercdarbību saistītajās teritorijās, tās attīstot, izveidojot nepieciešamos industriālos pieslēgumus un sagatavojot komercdarbībai nepieciešamās industriālās ēkas un pievedceļus.

Lūdzam ņemt vērā, ka komersantiem, uz kuru teritoriju tiek veikti ieguldījumi publiskās infrastruktūras sakārtošanā, nepieciešams veikt investīcijas komercdarbības attīstībai – jārada jaunas darba vietas un jāveic investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Lubānas novada pašvaldības attīstības daļas vadītāju Egilu Rēveli (26482016), egils.revelis@lubana.lv

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!