19. oktobrī notika tikšanās ar Lubānas novada lauku uzņēmējiem, lai diskutētu par “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā  “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Foto: Zane Butlere

Lubānas novada pašvaldības un lauku uzņēmēju tikšanās laikā tika izstrādāti un papildināti kritēriji par finansējuma – 260 000 EUR – pieķiršanu lauku ceļu posmu sakārtošanai.

Pieciem pašvaldības izstrādātajiem kritērijiem, pēc kuriem plānots izvēlēties noteiktus ceļu posmus, papildus tika rosināts vēl viens kritērijs - ceļa noslogotība.

Rezultātā projekta realizācijai tiks izvēlēti ceļu posmi pēc šādiem kritērijiem:

1. dzīvnieku skaits saimniecībā,

2. laukaugu platība,

3. ceļa tehniskais stāvoklis,

4. ceļa garums,

5. uzņēmēju perspektīvās investīcijas,

6. ceļa noslodze un kustības intensitāte.

Pēc sanāksmes gaitas publikācijas laikrakstā “Lubānas Ziņas” un pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv,

līdz 16. novembrim iedzīvotāji var iesniegt papildus ierosinājumus.

Nākamais solis – domes deputātiem nepieciešams apstiprināt kritērijus, pievienojot sesto iedzīvotāju ierosināto kritēriju – ceļa noslodze un kustības intensitāte.

Kritēriji tiks iestrādāti finanšu plānā, pēc tam - uzsākta darbība ceļu sakārtošanā.


Diskusijas laikā izskanēja uzņēmēju vairāki vērtīgi ierosinājumi.

O. Žvagins sniedza ierosinājumus turpmākai ceļu sākārtošanai pašvaldībā:

  • Ceļa posmam Dzelzava-Lubāna nepieciešams asfalta segums.
  • Pēc iespējas jākontrolē un jāatliek to ceļu sakārtošana, pa kuriem ikdienā pārvietojas smagā traktortehnika, piemēram, baļķvedēji, kas neatbilst ceļu satiksmes noteikumiem.
  • Jāsakārto caurtekas, meliorācijas sistēmas (pašvaldības īpašumos, piemēram Dambīšu tiltu).
  • Valstij, sadalot finansējumu ceļu sakārtošanai kopumā, būtu jāpadomā par ceļiem, gar kuriem dzīvo cilvēki, ne par lopu skaitu un lauku platību apmēru.

 

Lubānas novada pašvaldība pateicas tiem ieinteresētajiem uzņēmējiem, kuri piedalījās diskusijā un sniedza daudzas vērtīgas idejas kopējā novada attīstībā!

Jaunākie notikumi

21
Nov
Lubānas novada Sociālā dienesta telpās
21.novembrī Lubānas novada Sociālā dienesta telpās, Oskara Kalpaka ielā 12, 103.kabinetā

22
Nov
Lubānas pilsētas klubā
Režisors Dzintars Dreibergs. Filmas garums: 2 h 3 min. Līdz 12 g.v. neiesakām. Filma veidota pēc Aleksandra Grīna romāna motīviem, tā ved 100 gadus senā pagātnē.

23
Nov
Lubānas vidusskolas sporta zālē
Laipni aicināti uz sestdienas bezmaksas vingrošanas nodarbībām, ko vadīs Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Māris Valainis. Fiziskās sagatavotības

25
Nov
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā