Saskaņā ar Madonas novada domes lēmumu, uzsākta Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un attīstības programmas līdz 2027. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana notiek no 2021. gada 5.novembra līdz 5. decembrim.
 
Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju un attīstības programmu visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Madonas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
 
Elektroniskā formātā ar Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 1. redakciju var iepazīties:
Informācija pieejama Ģeoportālā:
  • ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA apskatāma ŠEIT
  • ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA apskatāma ŠEIT

Izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs to darba laikā, pēc stingro ierobežojumu atcelšanas, t.i. tiklīdz būs atļauta iestāžu apmeklēšana klātienē:

  • Madonas novada centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva foajē);
  • Ērgļu apvienības pārvaldes ēkā;
  • Lubānas apvienības pārvaldes ēkā;
  • Cesvaines apvienības pārvaldes ēkā, iepriekš sazinoties ar pārvaldi telefoniski.

Priekšlikumus aicinām iesniegt, nosūtot:

Lai vienotos par attālinātu vai klātienes konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar dokumentu, aicinām vērsties Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas plānošanas nodaļā, zvanot pa tālruni +37120228813.

Sīkāku informāciju par PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI vienkopus iespējams uzzināt ŠEIT: https://www.madona.lv/.../Planos.../startegija_vizuaalis.pdf

AICINĀM IKVIENU IESAISTĪTIES MADONAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ!
 
 

Jaunākie notikumi

05
Dec
Meirānu ciemā
Biedrība “Vienā solī” jau 5. gadu aicina iedegt svētku egli Meirānu ciemā - 5. decembrī pulksten 17.