Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas namsaimnieks”.

Pamatojoties uz augstākminēto: SIA “Madonas namsaimnieks” aicina Madonas novada Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta iedzīvotājus un juridiskās persona noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu!

Līgumus noslēgt būs iespējams:

Lubāna, Tilta iela 14 (pilsētas klubs)

Datumi un laiki:

  • 13.10.2021. no plkst. 14:00 līdz 18:00;
  • 14.10.2021. no plkst. 14:00 līdz 18:00;
  • 19.10.2021. no plkst. 14:00 līdz 18:00.

Līgumus noslēgt būs iespējams:

Meirāni, “Tautas nams”

Datums un laiks:

  • 19.10.2021. no plkst. 14:00 līdz 18:00

Līdzi jāņem personas apliecinošs dokuments.

Papildus informācija pieejama līguma slēgšanas brīdī vai zvanot: 27095245; 29641552; 64807077.

Citos laikos līgumus ir iespējams noslēgt: SIA “Madonas namsaimnieks”, Augu ielā 29, Madonā, iepriekš piesakoties, zvanot uz augstākminētajiem telefona numuriem.


Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju ievērībai!

Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde informē, ka atbilstoši Madonas novada pašvaldības domes 2021.gada 17.augusta lēmumam Nr. 101 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novada Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta teritorijā” no 2021.gada 1.novembra Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās SIA “Madonas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 47103000233, juridiskā adrese: Augu iela 29, Madona.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 pantā noteikto kārtību jāpilnvaro viena persona, kura būs tiesīga dzīvokļu īpašnieku vārdā noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

Slēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Madonas namsaimnieks” Atkritumu radītājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Noslēdzot līgumu, Atkritumu radītājiem būs iespēja saglabāt savu īpašumā vai lietošanā esošo atkritumu konteineru.

 

SIA „ Madonas namsaimnieks” administrācija

Atgādinām, ka  LR normatīvie akti paredz  atbildību fiziskai vai juridiskai personai par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajos atkritumu apsaimniekošanas pasākumos .

Jaunākie notikumi

18
Okt
Meirānu Tautas namā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas

19
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Madonas novada pašvaldība 2021. gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas