25. februārī plkst. 14:00 notika kārtējā domes sēde. Sēde notika Zoom platformā videokonferences veidā.

Sēdē tika izskatīti jautājumi:

1. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
2. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
3. Par pašvaldībai piešķirtā finansējuma Covid – 19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu īstenošanai izlietojumu
4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P. Čaikovskim
5. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
6. Par zemes vienības Miera iela 14A piekritību pašvaldībai un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda
7. Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu
8. Par mācību procesa īstenošanu klātienē Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu