Krīzes laikā, kad daudzi cilvēki atrodas pašizolācijā, ir ierobežotas brīvā laika aktivitātes un skolēniem notiek attālinātās mācības, kas rada papildu emocionālo un psiholoģisko spriedzi, ir  iespējams saņemt  

 · psihosociālu atbalstu pie sociālās darbinieces darbam ar ģimenēm ar bērniem Vēsmas Masas, mob. 20275661 un psiholoģes Evitas Petručeņas - attālinātās konsultācijas, izmantojot WACAP video zvanu, telefoniskas konsultācijas vai pieslēdzoties Zoom,  iepriekš piesakoties pie sociālās darbinieces.

· atbalstu un konsultācijas personai, kura nonākusi grūtībās/krīzes situācijā (trūkst iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai),  zvanot sociālajai darbiniecei Andrai Pličai, tālrunis 64894881.

Jaunākie notikumi

25
Feb
Domes sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.