Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2020.gada 25.novembrī saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” 2020.gada 25.novembra iesniegumu ar pievienotu pamatojumu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtībai un lūgumu, ņemot vērā likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu  regulatoriem” 20.panta otrajā daļā noteiktās Regulatora tiesības, apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību Regulatora 2018.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.38 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem” (Latvijas Vēstnesis, 2018, 70.nr.) apstiprinātajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem.

Pielikums. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!