Labklājības ministrija informēja, ka līdz š.g. 20. novembrim pašvaldībām jānodrošina bezmaksas higiēnisko masku izsniegšana saviem iedzīvotājiem, kuriem noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas uzturas patversmēs vai saņem dienas aprūpes centru, dienas centru, krīzes centru vai aprūpes mājās pakalpojumu. To nosaka Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Jāņem vērā, ka individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana ir obligāta visās publiskās vietās. 

Minētās iedzīvotāju grupas bezmaksas higiēniskās maskas var saņemt katrā konkrētā pašvaldībā ar tajā noteikto kārtību. Maskas ir vairākkārtēji lietojamas, ievērojot noteiktās kopšanas prasības.

Lubānas novada trūcīgās un maznodrošinātās personas bezmaksas higiēniskās maskas var saņemt Sociālajā dienestā Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 12 pie sociālās darbinieces Andras Pličas, tālrunis uzziņām 64894881.

 

Jaunākie notikumi

25
Feb
Domes sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.