Lubānas novada pašvaldība pagarina pieteikšanos uz zemes gabalu īstermiņa nomu Latgales ielā. Pieteikšanās termiņš tiek pagarināts līdz 10. novembrim.

Sešas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļas Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā pēc pievienotās skices “Latgales iela”

   - 2.1. 3800 m², nosacītā maksa 99.00 EUR; 
   - 2.2. 2100 m², nosacītā maksa 55.00 EUR;
   - 2.3. 2200 m², nosacītā maksa 58.00 EUR;
   - 2.4. 2400 m², nosacītā maksa 63.00 EUR;
   - 2.5. 2300 m², nosacītā maksa 60.00 EUR;
   - 2.6. 1900 m², nosacītā maksa 50.00 EUR. 
Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.

Zemes nomas tiesību izsole notiks 2020. gada 10. novembrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, 2. stāva 14. kabinetā.

Nomas izsoles noteikumi.

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!