Nodibinājums „Madonas novada fonds” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros.  

 Plašāku informāciju skatīt šeit.

Madonas novada fondā LEADER projektus var iesniegt Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novada iedzīvotāji un uzņēmēji.