Noslēgusies pieteikumu izskatīšana projektā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Kopā pašvaldībā projektā piedalīsies 11 skolēni, 7- jūlija mēnesī, 4- augustā. Pieteikumu bija vairāk nekā pašvaldības piedāvāto darba vietu. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekļi un izglītības darba speciāliste izvērtēja pieteikumus pēc trim izvirzītajiem kritērijiem. Prioritāte Nr. 1 - tie jaunieši, kuru ģimene atbilst sociālās palīdzības saņemšanas kritērijiem, Nr. 2 - jaunietis mācās Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādē un Nr. 3 - iesnieguma iesniegšanas secība.

 

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!