Saskaņā ar Ministru kabineta 09.07.2019. rīkojuma Nr. 342 "Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā" 2. punktu, Lubānas novada pašvaldības administrācijai un pašvaldības iestādēm pārcelta darbadiena no pirmdienas, 2020. gada 22. jūnija, uz sestdienu, 2020. gada 13. jūniju.

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!