Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā ir pieejamas Lubānas ezera apkārtnes tūrisma kartes latviešu, vācu un igauņu valodās, no pagājušā gada ir arī pieejamas šīs kartes angļu un lietuviešu valodās. Šajās kartēs ir apkopota informācija par 33 tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, kā arī norādītas naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vietas. 

Kartes apskatāmas: http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-4/lubana-ezera-noslepumi

Papīra formātā kartes pieejamas Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.