Pašvaldība 4. martā izsludināja iepirkumu “Latgales ielas atjaunošana Lubānā”. Iepirkums noslēdzās 26. martā. Noslēgts līgums par darbu veikšanu ar SIA “Krustpils”. Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība ir EUR 79658.42 (bez PVN). Tiks veikta Latgales ielas seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi un pastiprināšana ar nesaistītu minerālmateriālu kārtu saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. Būvuzņēmējs uzsāks darbus ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un apņemas izpildīt pienācīgā kvalitātē četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  

12. martā tika izsludināts iepirkums “Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku”. Iepirkums noslēdzās 27. martā. Darbus veiks SIA "Erbauer group". Paredzēto darbu kopējā vērtība - 25445,38 EUR. Darbu izpildes termiņš – 2020.g. 31. augusts. Iepirkuma priekšmets ir ēkas lietošanas veida maiņa, jumta seguma maiņa, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana saskaņā ar pārbūves projekta nosacījumiem.

Jaunākie notikumi

15
Jūl
Lubānas novada Jauniešu centrā
Batikošana.Apavu apgleznošana. Šņormāksla.

17
Jūl
pļaviņā pie dīķa
Meirānu tautas nams aicina uz koncertu "Pašā vasaras viducī" Koncertā piedalās: – Vidējās paaudzes deju

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē
Ieeja - 3 EUR