No 20. aprīļa Tilta ielā 11, Lubānā, 1.stāvā (blakus klientu apkalpošanas centram) pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Lubānas novada Lauku attīstības konsultanti Astrīdu Ikaunieci (mob.t. 28395276) iespējams aizpildīt un iesniegt platību maksājumu pieteikumu. Ņemot vērā pašreizējo un turpmāk iespējamo situāciju valstī, būsim saprotoši un atbildīgi pret sevi un apkārtējiem. Tikšanās laiku saskaņot pa telefonu un arī to ievērot.
Otrdien, 28. aprīlī, valdība pagarināja vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņu no 22. maija uz 15. jūniju. 

Lubānas novada LAK 
Astrīda Ikauniece