Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr. 614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, proti: pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1. - 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1. - 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5. - 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm).

Lubānas novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 3. aprīlī tika nolemts noteikt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa laikā izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Lubānas novada administratīvā teritorijā:

1. Nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1. - 12. klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanu, piegādājot pārtikas pakas bērna ģimenei reizi nedēļā.

2. Pārtikas pakas komplektēšanai uz vienu izglītojamo izlietot 1,42 EUR vienā mācību dienā.

Pārtikas paku saņemšana un piegāde uz mājām tiks nodrošināta tikai Lubānas novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

Iesnieguma veidlapa pārtikas paku saņemšanai

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt Lubānas novada pašvaldības izglītības darba speciālistei Dacei Mežsargai - 25623047. Pārtikas paku saņemšanai var pieteikties arī telefoniski uz jau iepriekš minēto numuru.