Lubānas pilsētas klubā 3. aprīlī notiks domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā jautājumi: 

1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”.
 
2. Par trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā.
 
3. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju.
 
4. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta "Latgales ielas atjaunošana Lubānā "realizācijai.

Jaunākie notikumi

03
Okt
Visagala kapsēta

03
Okt
Meirānu tautas namā
Viesos saksofona virtuozs Arnis Graps Ieejas maksa 3 EUR, skolēniem 1 EUR

17
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu sadziedāšanās

23
Okt
Lubānā VUGD laukumā
Informācija vecākiem! 23. oktobrī no plkst. 10.00 Lubānas novada Sociālais dienests bērniem līdz 18 gadu vecumam organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu