Lubānas pilsētas klubā 3. aprīlī notiks domes ārkārtas sēde.

Darba kārtībā jautājumi: 

1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”.
 
2. Par trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā.
 
3. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju.
 
4. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta "Latgales ielas atjaunošana Lubānā "realizācijai.

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

01
Aug
Visagala kapsēta