Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, sakarā ar Covid-19 izplatību, NOSAKU “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļā KARANTĪNU ar 2020. gada 13. martu līdz 2020. gada 14. aprīlim, vai līdz turpmākajiem augstākstāvošu iestāžu rīkojumiem!

Lūgums piederīgajiem ievērot karantīnu un pienesumu gadījumos sazināties ar nodaļas personālu, iepriekš piezvanot pa tālruni 64894181.

Direktore Inese Lībere

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!