Lai turpinātu motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegtu pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā, pašvaldība izsludina jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu “SĀC LUBĀNĀ 2020”. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks līdz 2020.gada 31.martam.

Domes sēdē 27.02.2020. tika apstiprināts biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2020” NOLIKUMS ... lasiet ŠEIT.
Tāpat tika apstiprināta arī  PIETEIKUMA VEIDLAPA - skatiet ŠEIT; LĪGUMS - skatiet ŠEIT un ATSKAITES VEIDLAPA - skatiet ŠEIT.

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!