2020.g. 9. februārī, Madonas ev. lut. draudzes dievnamā Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe ievadīja amatā  jaunievēlēto Madonas iecirkņa prāvestu - Lubānas ev.lut. draudzes mācītāju (kalpo arī Cesvaines draudzē)
Reini Bikši.

Lubānas draudzē Reinis Bikše sāka kalpot 2015.g. 

Reinis Bikše dzimis kristīgā ģimenē. Tēvs Erberts Bikše ir ELB Rīgas Jēzus draudzes mācītājs. Kā teicis pats Reinis, viņš uzaudzis Jēzus draudzē. Jau no agras bērnības Reinis apmeklējis draudzes svētdienas skolu. Kad paaudzies, darbojies draudzes jauniešu kalpošanā un bijis jauniešu darba vadītājs. Piedalījies LEAF Evanģelizācijas grupā, kur kopā ar Jēzus draudzes jauniešiem daudzās lauku draudzēs palīdzējis organizēt svētdienas skolas.

Pēc Mārupes vidusskolas beigšanas, Reinis iestājās Latvijas universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, kur ieguva bakalaura grādu Uzņēmumu vadības zinātnē, tomēr Reinis juta citu aicinājumu un turpināja mācības LELB dibinātajā Lutera Akadēmijā, kuru pabeidza, iegūstot bakalaura grādu teoloģijā.

 

 

 

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

01
Aug
Visagala kapsēta