No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”. 

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā  ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai vēlētāji varētu piedalīties parakstu vākšanā, nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments- Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā.

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Lubānas novadā parakstu vākšanas vieta - Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva 1.kabinets.

Parakstu vākšanas darba laiks:

pirmdienās, trešdienās, piektdienās, svētdienās no plkst. 9.00 – 13.00, 

otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no plkst. 15.00 – 19.00.

Informācija par parakstu vākšanu  Centrālās vēlēšanu komisijas interneta mājas lapā www.cvk.lv  

Lubānas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sandra Līcīte

 

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

17
Jūl
pļaviņā pie dīķa
Meirānu tautas nams aicina uz koncertu "Pašā vasaras viducī" Koncertā piedalās: – Vidējās paaudzes deju

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē
Ieeja - 3 EUR