Pa taku taciņām rūķīši skraida
Tik nemāku pateikt cik – desmit vai simts,
Jo mirklī, kad cītīgi mices skaitu,
No jauna zvaigznītes eglītē mirdz.

ZIEMASSVĒTKU EGLES IEDEGŠANA
RŪĶU CIEMĀ - MEIRĀNOS

08.12.2019. plkst. 14.00
pie Meirānu stacijas 

Dziedāsim, dejosim, pirksim, pārdosim, gardus našķus baudīsim! Lai noskaņojums “rūķīgāks”, ierašanās rūķu cepurē! 

 

 

Jaunākie notikumi

25
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas estrādē
Jums spēlēs grupa "Kamēr jauni" Ieeja: 3 EUR

27
Sep
Lubānas pilsētas centra laukums
No plkst. 9.00 Lubānas centrā Pirksim, pārdosim, tirgosimies!Apskatīsim citus, parādīsim sevi! TIRGOŠANĀS ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām - lieliem un maziem,