Savu domu dūjināju
Lai tautiņa sadzirdētu
Lai sanāktu pulciņā
Taku-takas darināti

16., 17., 19. novembrī kopiena “Esi vesels” ABORIEŠU  vadībā sanāca kopā, lai turpinātu veidot un pilnveidot savas ieceres. Plāns bija paplašināt distanču slēpošanas klasiskā soļa trases. Turpinājām būvēt un atjaunot laipas, līdzināt trašu segumu un cirst celmus! Tagad 6 km meža trase būs ne tikai izskrienama, bet arī iznūjojama, izslēpojama un izbraucama ar velosipēdu.

Paldies visiem čaklajiem ļaudīm, kas atbalstīja un piedalījās kopējā mērķa īstenošanā!

Paldies Ivetai un Jānim Pērkoniem, Mārtiņam un Martai Valaiņiem, Armandam Birziņam, Gintim un Armandam Dzeņiem, Naurim un Oskaram Reiteriem, Sandim un Jānim Spriņģiem, Ilzei un Naurim Stiprajiem, Dacei Rudzītei, Dacei Studerei, Samantai Zviedrei, Lindai Irbei, Andrim Karlsonam, Guntim Klikučam, Vilnim Ķēniņam, Vitālijam Jelaginam, Egilam Feldmanim, Ronaldam Feldmanim, Uģim Meieram.

Mēs tiešām varam paveikt daudz prātam neaptveramas lietas un parādīt citiem, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem.
Ja kāds vēlas pieslēgties takas darbos, zvaniet Mārim 26649344 – ziema vairs nav aiz kalniem.

Fotogalerija: https://failiem.lv/u/6xm747aj

Fotogrāfijas, kas ievietotas augstāk norādītajā interneta vietnē, iespējams lejuplādēt, taču šo fotogrāfiju izmantošana paredzēta tikai personu privātām vajadzībām, ievērojot Vispārīgās datu regulas nosacījumus, t.sk. ievērojot citu šajās fotogrāfijās atainoto personu privātumu.

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!