Oktobris – dzimšanas dienas mēnesis

• No 8. oktobra PII “Rūķīši” ieejas vestibilā atvērta izstāde ar rūķiem (ja kādam mājās ir interesants rūķis, to vēl var atnest un pievienot rūķu izstādei).

• 23. oktobris  PII “Rūķīši” dzimšanas diena. Plkst. 10.00 iestādes audzēkņus sagaidīs PĀRSTEIGUMS.

• 24. oktobrī plkst. 10.00 un plkst. 16.00 ekskursija pa iestādi. Mazs bērnu apsveikums ciemiņiem, kopā darbošanās – tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas palūkoties, kā strādā un darbojas “Rūķīšos” (abas ekskursijas būs identiskas, jo varbūt kāds interesents nevar atnākt no rīta, tas noteikti var doties ciemos pēcpusdienā).

 

PII “Rūķīši” kolektīva pārdomas par bērnudārza lomu audzināmo dzīvē un pedagoga misiju

Mūsu novada mājaslapas www.lubana.lv sadaļā PII “Rūķīši”/Par mums ir šāds skaists ieraksts: “Mēs esam bērnudārza darbinieki. Mēs paši izvēlējāmies savu ceļu, neviens mūs nepiespieda. Un, lūk, tagad mums ir uzticēts bērns. Šajā mirklī sākas kalpošana, kura saucas svētā vārdā - audzināšana. Tas, ka bērnam nepieciešama audzināšana ir kļuvis tik acīmredzams, ka tā ir kļuvusi par pedagoģijas aksiomu. Īsta audzināšana ir tā, kad bērns nejūt, ka tiek audzināts. Katrai tautai ir sava nacionālā bērnu audzināšanas sistēma. Bet audzināšanas mērķis visiem ir viens – izaudzināt pateicīgu cilvēku. "Pateicīgs Cilvēks – tas ir: mīlošs un krietns, godīgs un nesavtīgs, taisnīgs un pacietīgs, ar dāsnu dvēseli, pastāvīgs, strādīgs, garīgs... Rūpīgs pret visiem. Un izrāda viņš šīs īpašības nesamāksloti un skaisti". Bez audzinātāja līdzdalības bērns nekļūs par cilvēku, jo pats sevi viņš audzināt nespēj. Bet audzināšana būs veiksmīga tikai tad, ja tā ir pastāvīga, katru dienu, katru stundu. Ikvienā skolotājā ir jāmīt loģikai, sirsnībai un garīgumam. Uz bērnudārzu ir jānāk ar augstām un tīrām domām un pateicīgām jūtām.”

Kad ir labākais laiks uzsākt bērnudārza gaitas?

Ja uz pirmsskolas izglītības iestādi raugās no vecāku skatupunkta, tad nav tāda pareizā vecuma, kurā mazajam bērnam būtu jāuzsāk bērnudārza gaitas. Vislabākais bērnam būtu, ja varētu mājās kopā ar vecākiem būt vismaz līdz 3 gadu vecumam. Bet mūsdienu ekonomiskā situācija uzliek savas korekcijas, mammas pēc iespējas ātrāk pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vēlas atgriezties darba tirgū, un bērns nonāk līdz šim neierastā vidē – bērnudārzā.

Ko bērnam nozīmē bērnudārzs?

Bērnudārzs nozīmē bērna socializēšanās sākumu ārpus ģimenes. Citam šis sākums paiet viegli, citam - grūti. Cits ar prieku no rīta dodas uz dārziņu, citam tie ir rūgtuma pilni brīži. Dažam bērnam nākas grūti socializēties ar pieaugušajiem – audzinātāju, auklīti, dažam – ar citiem bērniem, saviem vienaudžiem, jo viņiem ir atšķirīgs temperaments, intereses. Savukārt vecākiem bērnudārzs nozīmē sastapšanos ar atšķirīgu vecāku pieeju bērnu audzināšanā, vērtībām, kas var ietekmēt, mainīt katra konkrētā bērna uzvedību. Bērnam, piepalīdzot audzinātājām un auklītei, pašam jāiemācās risināt konfliktsituācijas, jāmācās pareizi socializēties utt. Bet pats galvenais – vecākiem svarīgi apzināties, ka viņi savus bērnus uz visu dienu nodod drošās rokās. Vecākiem patīkami apzināties, ka viņu atvasītes vakarā mājās pārrodas ar kādu jaunu vārdiņu, zināšanām par mākoni, sauli, koku, krāsu, ciparu, dzīvnieciņu, kukainīti, jaunu iemaņu. Prieks, kad bērns mājās stāsta par bērnudārzā skaisti pavadītu dienu: ko jaunu iemācījies, ko redzējis, kādu jaunu kustību apguvis deju nodarbībā vai kādu dziesmiņu sācis mācīties.

Kā sākas bērndārznieka rīts Lubānā?

Iespējams, ka bērndārznieka rīts sākas tāpat kā visur citur – bērnam nāk miegs, steiga, jo vecākiem drīz sāksies darbs, jāpaspēj saģērbt savu samiegojušos mazuli un nogādāt bērnudārzā. Kad mazpilsēta Lubāna vēl īsti nav pamodusies, rīts pie bērnudārza ir ļoti rosīgs… Mašīnu rinda, kad gandrīz nav kur apstāties un novietot savu spēkratu, māmiņas, tēti vai arī vecvecāki ar velosipēdiem, ratiem un arī kājām – nogādā savus bērnus PII “Rūķīši” – siltumā, drošībā, mājīgumā. Un tādi nu sarodas bērnudārzā mazie rūķīši: cits smaidīgs, vēl kāds cits sabēdājies vai noskumis, cits samiegojies, cits savukārt zinātkārs. Cits vēlas ātrāk satikt mīļoto audzinātāju vai auklīti, lai pastāstītu par kādu jaunu mantiņu vai vienkārši pavēstītu par savas dzīves svarīgāko notikumu.

Kā sākas audzinātāju rīts?

Arī audzinātājām ir ģimenes, bērni. Iespējams, ka arī viņām ir tāds pats satraukts rīts kā visiem citiem – paspēt. Bet grupiņā audzinātāju rīts sākas ar katra bērna sagaidīšanu. Ar katru bērniņu audzinātāja aprunājas, apmīļo noskumušos. Un daudzas reizes dienā uzklausa visas bērnu sāpītes, pārdzīvojumus, kas pieaugušajiem liekas tāds sīkums, bet bērniem liekas tajā brīdī vissvarīgākais viņu dzīvē. Un tad visu dienu ir paredzētas kādas nodarbes, kuru rezultātā tiek apgūtas jaunas iemaņas, bērna vārdu krājums papildinās ar jaunu vārdu vai zināšanām. Visu dienu kņada, jo bērnu ir daudz un viņiem visiem patīk rotaļāties un skaļi paust savas emocijas. Var tikai apbrīnot audzinātāju pacietību, enerģiju, visu dienu darbojoties ar maziem bērniem. Tāpat audzinātājām jābūt arī taisnīgām, iecietīgām, sirsnīgām un radošām, arī garīgām. Un vēl – īpaši mīļas bērniem šķiet auklītes, kuru loma ir neatsverama bērndārznieka dzīvē. Un, protams, ka visai mūsu bērndārznieku sabiedrībai ir prieks par vienmēr sakopto bērnudārza teritoriju. Par to paldies čaklajiem tehniskajiem darbiniekiem! Skaista un sakopta vide attīsta vizuālo uztveri un arī audzina.

Novēlējums jubilejā

Lai PII “Rūķīši” pedagogiem un darbiniekiem skaists jubilejas mēnesis un neizsīkstošs spēks un enerģija arī turpmāk, audzinot mūsu novada jauno paaudzi!

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Pētersone