Sekojot līdzi laikam, skolās tiek ieviestas jaunas apmācības metodes. Izglītības mērķis – lai katrs skolēns iegūst mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

  • Lubānas PII “Rūķīši” vadītāja Astrīda Soma informē, ka ar 1. septembri bērnudārzā tiks ieviestas jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kas paredz pilnveidotu saturu un pieeju mācību procesam (tā sauktā kompetenču izglītība). Mērķis – domāt, darīt, zināt… Svarīgākie stūrakmeņi – vide, āra aktivitāte, vecāki, sadarbība (bērni – skolotājs; bērni – vecāki; skolotājs – vecāki, skolotājs…): “Mēs savā pirmsskolā mācīšanās procesu organizējam saskaņā ar atziņu, ka mazajos bērnos jau no dabas ielikta milzu interese par apkārtējo pasauli, vēlme to iepazīt ar visām maņām. Tas pilnībā sasaucas ar jaunajām vadlīnijām: “Zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.””
  • Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne stāsta: “2019./2020.mācību gadā vispārizglītojošās skolas būtiskas izmaiņas vēl neskars, jo kompetencēs balstītais mācību saturs šogad tiek ieviests pirmsskolas izglītības iestādēs. Skolā turpināsim pilnveidot skolotāju zināšanas par kompetenču izglītību, strādāsim un pētīsim jauno pamatizglītības saturu, lai jau šobrīd saprastu, kas paliks un kas būs jāmaina katram skolotājam savā mācību priekšmetā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem esam pamainījuši skolas pārcelšanas eksāmenu skaitu. Tagad nebūs 2 eksāmeni, bet 1 eksāmens.

Šogad projektā “Sporto visa klase” darbosies jau 2 klases: darbību turpinās 5.klase un no jauna iesaistīsies 3.klase. Tas nozīmē, ka šajās klasēs sporta stunda skolēniem ir katru dienu.

Lielākais izaicinājums šajā mācību gadā būs veidot piedāvājumu un skaidrojumu par padziļinātajiem kursiem vidusskolā 2020./2021.m.g., kad kompetenču izglītība sāksies 1., 4., 7. un 10.klasē. Jau šobrīd mums ir jāsaprot – kāda vidusskola būsim – specializētā vai universālā. Specializētā skolā vairāk tiks domāts par konkrētiem virzieniem – inženierzinātnēm, medicīnu, valodām. Universālajā skolā, neskatoties uz to, ka arī jāmācās padziļinātie kursi, skolēnam tomēr ir iespējas 12.klasē kaut ko mainīt savā mācību priekšmetu izvēlē, ja viņš ir pārdomājis. Pēc šāda apmācības modeļa katram skolēnam jau 10.klasē būs jāsaprot, ko viņš gribēs darīt pēc 12.klases beigšanas.  

Nav noslēpums, ka datortehnika ir tā, kas ļoti ātri noveco un mainās to programmatūras. Informātikas kabinetā mācību procesa nodrošināšanai šajā gadā būs 16 jauni datori, 2 kabinetos tiks ievietoti televizori. Šajā vasarā ir izremontēts vizuālās mākslas kabinets un zēnu mājturības kabinets. Skolas teritorijā ir nomainīts ūdensvada pievads un izveidots laukums granulu novietnei.”

  • Šajā mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā tiks turpināts iesāktais darbs gan kompetenču pieeju balstītas izglītības ieviešanā, gan vides un karjeras izglītībā, lielu uzsvaru liekot uz individuālo darbu un atbalstu ikvienam skolēnam, papildus iesaistoties arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” projektā. Ar septembri skolotāju kolektīvam pievienojas sākumskolas skolotāja Kristīne Krēsliņa, bet jau pavasarī – pirmsskolas skolotāja Sanda Ķēniņa- Ārende, kam šis mācību gads būs īpaši nozīmīgs, jo tieši ar pirmsskolas izglītību sākas jaunā mācību satura ieviešana.