Pamatojoties uz Lubānas novada domes 2019.gada 27. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 9.§) laika posmā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) tiek organizēta Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas publiskā apspriešana.Pamatojoties uz Lubānas novada domes 2019.gada 27. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 9.§) laika posmā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) tiek organizēta Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas publiskā apspriešana.

1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks pašvaldības prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, kultūras, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

2. Ar Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas drukātiem materiāliem laika posmā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) varēs iepazīties:

Lubānas novada pašvaldībā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads

pirmdienās 8.00 -12.30. un 13.30 – 18.00;

otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.30 – 12.30 un 13.30 – 17.30;

piektdienās 8.30 -12.30 un 13.30 – 16.30;

sestdienās un svētdienās – brīvs.

3. Ar Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas elektronisko versiju laika posmā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) varēs iepazīties Lubānas novada mājas lapas interneta vietnē www.lubana.lv sadaļā Teritorijas plānojuma un attīstības plānošanas dokumenti.

4. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju laika posmā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

- iesniedzot personīgi Lubānas novada pašvaldībā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads;

- sūtot pa pastu uz adresi: Lubānas novada pašvaldība, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads;

- sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@lubana.lv.

5. Lubānas novada pašvaldības attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas SABIEDRISKĀS APSPRIEDES SANĀKSME norisināsies 19. augustā plkst. 17.00 Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14.

Kontaktpersona: attīstības daļas vadītājs E. Rēvelis tālr. 26482016, e-pasts egils.revelis@lubana.lv.

 

Jaunākie notikumi

25
Feb
Lubānas novada Sociālais dienests bērniem līdz 18 gadu vecumam organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu

26
Feb
Meirānu tautas namā
26. februārī Meirānu tautas namā notiks skolēnu skatuves runas konkurss, vokālo ansambļu un solistu

29
Feb
Lubānas pilsētas bibliotēkā
Sestdien, 29. februārī, tiksimies ar lubānieti, novadpētniecības entuziastu Andri Dzeni. Iepazīsimies ar viņa savāktajiem novadpētniecības

29
Feb
Lubānas pilsētas klubā
Deju kolektīvs "Žuburi" aicina uz deju koncertu "Zelta pavedieni". Skatītājiem par prieku dejos viesu kolektīvi no Jaunjelgavas,