9.00 – 13.00 Lubānas centrā

Aiviekstes svētku tirgus. Piedalās tuvi un tāli amatnieki ar saviem izstrādājumiem

10.00 Uz mazās skatuves pie pilsētas kluba

Degumnieku tautas nama bērnu teātra “Mazais Modelītis” un bērnu deju kolektīva “Virpulītis” uzvedums “Mūsu sētas Reksis” Pielikums Nr. 1

10.00    15.00 Pie estrādes

Laivošanas sacensības ar šķēršļu pārvarēšanu “Aiviekstes šķērslis” Pielikums Nr.2

Veselības profilaktiskās pārbaudes Pielikums Nr.3

11.00   Lubānas vidusskolas stāvlaukumā

Ekstrēmais velo šovs ar programmu “GREENTRIALS BIKE TOUR” Pielikums Nr.4

11.00 Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā
Rīgas VEF kultūras pils kora “Dzintars” koncerts, diriģente Aira Birziņa Pielikums Nr. 5

Pēc koncerta baznīcā labdarības akcija “Aiviekstes svētku kūka”. Vāksim ziedojumus baznīcas  griestu atjaunošanai Pielikums Nr. 6

12.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā

Medību trofeju izstādes atklāšana Pielikums Nr. 7

13.00  Uz mazās skatuves pie pilsētas kluba

Koru, vokālo ansambļu, folkloras kopu koncerts “Lai sasaucamies, lai dziedam!”

Koncertu vadīs Rasma un Gunārs Igauņi Pielikums Nr. 8

15.00 Estrādē

Tautas deju kolektīvu koncerts “Lai sasaucamies un danci griežam!”

Koncertu vadīs Aigars Noviks Pielikums Nr. 9

Pēc koncerta lauku kapelas “Meldiņš” mūzika uz plosta Aiviekstē Pielikums Nr. 10

19.00 Estrādē

Dziedošo aktieru grupas “Drama” koncerts Pielikums Nr. 11

22.00 Estrādē

Aiviekstes svētku Zaļumballe ar grupu “Ginc un ES” Pielikums Nr. 12

24.00  Aiviekstes krastā pie estrādes

SALŪTS Pielikums Nr. 13

 

Paralēli darbosies:

 

Orientēšanās dabas takā “Aiviekstes ozoli”. Starts pie estrādes (10.00 – 15.00)

Pie bērnu rotaļu laukuma vizināšanās ar poniju un zirgu, piedāvā Z./S. “Volframs un pakavi” (no 10.00) Pielikums Nr. 14

SIA “Pilsētvides serviss” organizē Plogging skrējienu, starts pie estrādes plkst. 14.00. No plkst. 11.00 – 15.00 dažādas aktivitātes SIA “Pilsētvides serviss” teltī Pielikums Nr. 15

 

Ieeja uz “DRAMA” koncertu un balli 3 EUR, tikai uz balli 3 EUR, ar atšķirības zīmēm, kā arī pirmsskolas vecuma bērniem ieeja brīva.