Turpinās Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam izstrāde. Novada attīstības programmas izstrādi veic SIA “Baltkonsults”.

29. aprīlī pašvaldība plkst. 15.30 uz tikšanos aicināja izglītības, kultūras un sociālās jomas darbiniekus un plkst. 17.00 – uzņēmējdarbības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus.

Tikšanās notika Lubānas pilsētas klubā. Pirmo darba grupas sanāksmi pārstāvēja 39 novada iedzīvotāji, otro – 15.

SIA “Baltkonsults” pārstāvji veikuši iedzīvotāju anketēšanu, bijušas vairākas tikšanās ar pašvaldības iestāžu vadību un darbiniekiem, uzklausīts arī pašvaldības darbinieku viedoklis un ieteikumi. Darba sanāksmē 29. aprīlī interesentu grupas ar novada pašvaldības attīstības programmu iepazīstināja un uzklausīja dalībnieku jautājumus, priekšlikumus un ieteikumus SIA “Baltkonsults” projektu vadītāja Jolanta Gūža un teritorijas attīstības plānošanas ekspertes Ināra Groce un Guna Smilga.

Pēc šīs sanāksmes tiks sagatavota attīstības programmas 1. redakcija, kura tiks nodota sabiedrības apspriešanai. Vēl līdz 1. redakcijas izstrādei iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savas vajadzības. SIA “Baltkonsults” projektu vadītāja Jolanta Gūža aicina iedzīvotājus vērsties ar saviem priekšlikumiem novada pašvaldībā pie izpilddirektora Ivara Bodža un attīstības daļas vadītāja Egila Rēveļa, kas ir atbildīgās personas pašvaldībā par attīstības programmas izstrādi.

Informāciju sagatavoja:

Ligita Pētersone

Lubānas novada pašvaldības laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktore

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

17
Jūl
pļaviņā pie dīķa
Meirānu tautas nams aicina uz koncertu "Pašā vasaras viducī" Koncertā piedalās: – Vidējās paaudzes deju

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē
Ieeja - 3 EUR