Turpinās Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam izstrāde. Novada attīstības programmas izstrādi veic SIA “Baltkonsults”.

29. aprīlī pašvaldība plkst. 15.30 uz tikšanos aicināja izglītības, kultūras un sociālās jomas darbiniekus un plkst. 17.00 – uzņēmējdarbības, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus.

Tikšanās notika Lubānas pilsētas klubā. Pirmo darba grupas sanāksmi pārstāvēja 39 novada iedzīvotāji, otro – 15.

SIA “Baltkonsults” pārstāvji veikuši iedzīvotāju anketēšanu, bijušas vairākas tikšanās ar pašvaldības iestāžu vadību un darbiniekiem, uzklausīts arī pašvaldības darbinieku viedoklis un ieteikumi. Darba sanāksmē 29. aprīlī interesentu grupas ar novada pašvaldības attīstības programmu iepazīstināja un uzklausīja dalībnieku jautājumus, priekšlikumus un ieteikumus SIA “Baltkonsults” projektu vadītāja Jolanta Gūža un teritorijas attīstības plānošanas ekspertes Ināra Groce un Guna Smilga.

Pēc šīs sanāksmes tiks sagatavota attīstības programmas 1. redakcija, kura tiks nodota sabiedrības apspriešanai. Vēl līdz 1. redakcijas izstrādei iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savas vajadzības. SIA “Baltkonsults” projektu vadītāja Jolanta Gūža aicina iedzīvotājus vērsties ar saviem priekšlikumiem novada pašvaldībā pie izpilddirektora Ivara Bodža un attīstības daļas vadītāja Egila Rēveļa, kas ir atbildīgās personas pašvaldībā par attīstības programmas izstrādi.

Informāciju sagatavoja:

Ligita Pētersone

Lubānas novada pašvaldības laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktore

Jaunākie notikumi

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

23
Okt
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši"
PII “Rūķīši” ieejas vestibilā atvērta izstāde ar rūķiem (ja kādam mājās ir interesants