Ikviens novada iedzīvotājs Lielās talkas dienā tiek aicināts sakopt savu pagalmu, tā tuvāko apkārtni, savam īpašumam pieguļošo teritoriju. Lielās talkas organizatori šogad aicina iet vienu soli tālāk – ne tikai vākt atkritumus, bet arī, tos vācot, šķirot. Plastmasas atkritumiem domāti zilie maisi, pārējiem atkritumiem – baltie. Atgādinājums - maisos nedrīkst bērt kompostējamos atkritumus. Zarus vākt kaudzēs vienuviet un ziņot talkas koordinatorei par to atrašanās vietu. Šķirošana, vācot atkritumus šogad ieviesta, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi.

Ja esi nolēmis talkot, Lielās talkas maisus var saņemt pie mūsu novada Lielās talkas koordinatores – Tamāras Tiltiņas (t. 26352423).

Talcinieki 27. aprīlī uz kopīgu talkošanu tiek aicināti pulcēties pie Lubānas pilsētas kluba plkst. 9.00. Šobrīd apzinātas 2 talkošanas vietas – pilsētas parks un vecie kapi.

11. aprīlī dabas takā Lubānā talkoja Lubānas novada Sociālais dienests sadarbībā ar Latvijas Sarkanā Krusta Lubānas nodaļu. Talkot tika aicināti visi, kas izmanto Sociālā dienesta un Latvijas Sarkanā Krusta pakalpojumus (saņem GMI, medikamentu un apkures pabalstus, pārtikas un higiēnas pakas).

Meirānieši (biedrība “Vienā solī” un draugi) talkošanu atklāja jau 3. martā, turpinot sakopt Aiviekstes upes krastu. 25. aprīlī Meirānu Kalpaka pamatskolas kolektīvs, tautas nama darbinieki un biedrība “Vienā solī” plāno sakopt tautas nama un pamatskolas teritoriju. Savukārt Meirānu tautas nams uz teritorijas pretī tautas namam sakopšanas talku aicinās 5. maijā.

Lubānas vidusskola (5. - 12. klašu kolektīvi) talkos 26. aprīlī. Skola plāno sakopt Balvu ceļa, vecās skolas, Veco kapu, Dzejas klēts un Krasta ielas teritorijas.

Laipni aicināts ikviens, kam rūp sakopta vide, iesaistīties kopīgajā talkošanā augstākminētajos datumos!

 

Informāciju sagatavojusi:

Ligita Pētersone

Lubānas novada pašvaldības laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktore

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00