Turpinās Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam izstrāde. Programmas izstrādi veic SIA “Baltkonsults”.

Lietpratīga pārvalde un uzņēmējdarbības atbalsts, klimata pārmaiņas un vide, kultūra un izglītība, veselība un sociālais atbalsts, nozaru mijiedarbība un ietekme Lubānas teritorijas attīstībā – visu novada iedzīvotāju kopīga lieta. Veidosim novada nākotni kopā!

29. aprīlī plkst. 15.30 uz Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam darba sanāksmi tiek aicināti izglītības, kultūras un sociālās jomas darbinieki.

29. aprīlī plkst. 17.00 uz Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam darba sanāksmi tiek aicināti uzņēmējdarbības, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.

Tikšanās notiks Lubānas pilsētas klubā. Laipni aicināti!

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Pētersone

Lubānas novada pašvaldības laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktore