Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un atbalstījis divus Lubānas novada pašvaldības projekta iesniegumus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros:

1)      Nr.17-05-A00403-000203 „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” (turpmāk – Projekts Nr.1). Projekta Nr.1 kopējās izmaksas 38169.70 EUR, no tām publiskais finansējums 33283.99 EUR;

2)    Nr.17-05-A00403-000204 „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” (turpmāk – Projekts Nr.2). Projekta Nr.2 kopējās izmaksas 166142.26 EUR, no tām publiskais finansējums 134377.71 EUR.

Abu projektu aktivitātes ir grāvju tīrīšana, drenu izteku tīrīšana un caurteku izbūve. Jau š.g. martā tiks uzsākti abu meliorācijas objektu atjaunošanas darbi: Projekta Nr.1 laikā tiks atjaunota meliorācijas sistēma 1.1. km garumā (sistēma atzīmēta Attēlā Nr.1) un Projekta Nr.2 laikā tiks atjaunota meliorācijas sistēma 4,85 km kopgarumā (sistēma atzīmēta Attēlā Nr.2).

Meliorācijas sistēmu būvprojektu atbilstoši Lubānas novada pašvaldības pasūtījumam ir veikusi SIA “Zvidze”. Būvprojekts ticis saskaņots ar visu meliorācijas sistēmās ietilpstošo zemju īpašniekiem. Lubānas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar būvdarbu veicējiem. Projekta Nr.1 realizēšanai darbus veiks SIA "Ambergold", Reģ.Nr.44103058866, bet Projekta Nr.2 realizēšanas darbus veiks SIA "MTE", Reģ.Nr.45403012905. Darbu būvuzraudzību veiks I.K.”A.Sluckis”.

Projektu realizācijas termiņš 2019.gada 31.oktobris. 2019.gada martā, uzsākot darbus, tiks veikta meliorācijas sistēmu apauguma novākšana. Aicinām visus, kurus jebkādā veidā ietekmēs meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbi, būt iecietīgiem un pacietīgiem, ja tiks radītas kādas neērtības. Novērtēsim, ka ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu varam veikt tik apjomīgus un kompleksus meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbus Lubānas novadā.

 

Informāciju sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Attēls Nr.1 (grāvju sistēma iekrāsota ar sarkano krāsu).

Attēls Nr.2 (grāvju sistēma iekrāsota ar sarkano krāsu).