Lubānas novada pašvaldība atgādina:

  • politiski represētajām personām, kuras vēlas pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumam, pašvaldībā līdz 31. janvārim jāiesniedz iesniegums;
  • politiski represētajām personām, kuras ir pieteikušās saņemt NĪN atvieglojumu, pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā;
  • Lubānas novadā NĪN atvieglojumi pienākas – trūcīgām personām, – maznodrošinātām personām, – politiski represētām personām, – daudzbērnu ģimenēm.

Mazliet par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) statistiku. 2018. gadā aprēķināts NĪN par summu 129615,53 EUR. Piešķirti atvieglojumi – 455,62 EUR. Samaksāts nodoklis par 2018. gadu – 115776,97 EUR. Parāds – 11678,20 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņi 2019. gadā: – 1. aprīlis – 15. maijs, – 15. augusts, – 15. novembris.

Lai veiksmīgs 2019. gads visiem novada iedzīvotājiem!

 

Informāciju sagatavojusi:

Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste

 

Jaunākie notikumi

24
Jūl
Lubānas jauniešu centrā
Ja vēlies radoši darboties, nāc uz Jauniešu centru. Mums ir savas idejas, bet varbūt TEV ir savas. Radīsim

25
Jūl
Lubānas jauniešu centrā
Ja vēlies radoši darboties, nāc uz Jauniešu centru. Mums ir savas idejas, bet varbūt TEV ir savas. Radīsim

27
Jūl
Lubānas Vecajos kapos

27
Jūl
Lubānas Jaunajos kapos