Lubānas novada pašvaldība atgādina:

  • politiski represētajām personām, kuras vēlas pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumam, pašvaldībā līdz 31. janvārim jāiesniedz iesniegums;
  • politiski represētajām personām, kuras ir pieteikušās saņemt NĪN atvieglojumu, pienākums mēneša laikā rakstiski informēt pašvaldību par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā;
  • Lubānas novadā NĪN atvieglojumi pienākas – trūcīgām personām, – maznodrošinātām personām, – politiski represētām personām, – daudzbērnu ģimenēm.

Mazliet par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) statistiku. 2018. gadā aprēķināts NĪN par summu 129615,53 EUR. Piešķirti atvieglojumi – 455,62 EUR. Samaksāts nodoklis par 2018. gadu – 115776,97 EUR. Parāds – 11678,20 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) nomaksas termiņi 2019. gadā: – 1. aprīlis – 15. maijs, – 15. augusts, – 15. novembris.

Lai veiksmīgs 2019. gads visiem novada iedzīvotājiem!

 

Informāciju sagatavojusi:

Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!