2018. gadā visu reģistrēto bibliotēkas lietotāju skaits bija 84, izsniegums – 3177 vienības. Bibliotēkas krājums papildinājies ar 121 grāmatu, kas iepirktas par pašvaldības līdzekļiem un saņemtas arī kā lasītāju dāvinājumi.

2018. gadā bibliotēka apmeklētājiem piedāvāja 16 nosaukumu preses izdevumus. Lasītāji varēja izmantot internetu par brīvu un datubāzes News.lv un Letonika.lv. Gada laikā notika vairāki pasākumi skolēniem: „Drošāka interneta diena” (februārī), tematiska stunda „Putni pavasarī” (martā), bibliotēku nedēļā (aprīlī) radošā darbnīca „Darbīgās rociņas”, Dzejas diena (septembrī), bērnu dzejoļu grāmatas „Rekur ir!” atvēršanas svētki, novembrī – Latvijas svētku nedēļā – patriotisko piespraudīšu gatavošana un zīmējumu izstāde „Mana māja manā Latvijā”, kā arī citas aktivitātes, bet pieaugušajiem apmeklētājiem – izstādē „Katru dienu, katru stundu savu vēsturi veidojam paši” bija iespēja ieskatīties Meirānu vēsturē caur senākām fotogrāfijām un bibliotēkas novadpētniecības materiāliem.

Decembra nogalē notika bibliotēkas gada noslēguma pasākums „Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu”, kurā klausītājiem muzikālu sveicienu sniedza meitenes no Varakļānu mūzikas skolas. Visa gada laikā, vadoties pēc bibliotēku svētku un atceres dienu kalendāra, regulāri tika veidotas grāmatu izstādes, kas veltītas rakstniekiem un dzejniekiem – mēneša jubilāriem, kā arī tematiskās izstādes Latvijā nozīmīgiem notikumiem un svētkiem: kā, piemēram, dziesmu un deju svētkiem „Skan visa zeme, skan latvju dziesma un deja”, tēlniekam Kārlim Zālem 130 „Akmens runā, akmens dziesmu dzied”, Līgo svētkiem „Mūžīgā vērtība – Jāņu siers”, „Lieldienu rītā saulei lecot”, „Sen gaidīju, nu atnāca tie bagāti Ziemassvētki” un citas.

Arī 2019. gadā Meirānu bibliotēka turpinās savu darbu. Visi laipni gaidīti!

 

Informāciju sagatavojusi:

Dina Sestule

Meirānu bibliotēkas vadītāja

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!