Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA, sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību, realizēja projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” (Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2202-000015) – projekta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros: tika rekonstruēta “Dārziņu” māju senā klēts, kurā iekārtoti Broņislavas Martuževas dzejas apcirkņi. Broņislavas Martuževas dzejas klēts iesvētības notika dzejnieces vārda dienā  Broņislavās - 26.08.2018.

Paldies lieliskajai darba komandai – gan tieši iesaistītajiem, gan ikvienam, kurš atbalstīja ar iesaistīšanos, padomu, izpratni! Būvdarbus veica SIA “Kalna nami”, vadītājs Pēteris Igaunis, autoruzraugs Juris Moris, būvuzraugs Gints Stērninieks.

Paldies Lubānas novada pašvaldībai par līdzfinansējumu. Kopā mums izdevās!

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas  – EUR 19999,98. Kopējās projekta izmaksas  – EUR 27 864,67

 

Informāciju sniedzis:

Nodibinājums "Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA"