Lubānas novada pašvaldība uzsākusi realizēt projektu "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve". Jau minētā AUTOCEĻA Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši POSMA un TILTA PĀR LIEDI pārbūves būvdarbus veiks SIA ,,Ceļi un tilti”. Pēc projekta realizēšanas būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 260 000,- apmērā.

Pašreiz norādītā autoceļa sākumposmā novietota ceļa zīme "BRAUKT AIZLIEGTS", ar norādi par vietu, no kuras ceļa zīme ir spēkā, taču šī ceļa zīme neattiecas:
- uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem;
- uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā vai brauc saņemt kravu, un speciālajiem transportlīdzekļiem (piemēram, autoceltņiem), kas brauc veikt darbus zonā, kas apzīmēta ar kādu no šīm ceļa zīmēm;
- uz vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 t un kuru īpašnieks (turētājs) dzīvo vai strādā šajā zonā;
- neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti;
- uz operatīvajiem transportlīdzekļiem.

Ar komersantu SIA ,,Ceļi un tilti” ticis noslēgts būvdarbu līgums par darbu veikšanu EUR 305 408,94 vērtībā. Būvdarbi tiek uzsākti jau šogad, tā kā būvdarbu veicējs ir paredzējis veikt sagatavošanās darbus, t.sk. apauguma novākšanu, grāvju tīrīšanu, bet ceļa posma pārbūve pilnībā pabeidzama un nododama ekspluatācijā līdz 2019.GADA 30.NOVEMBRIM. Būvuzraudzību veiks SIA “KEM”, ar kuru noslēgts līgums par veicamo darbu apjomu EUR 7700.00 EUR atlīdzības apmērā. 

Papildus informāciju par ceļa un tilta pār Liedi pārbūves projektu lasīt šeit: https://ej.uz/voqy.

 

Informāciju sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunākie notikumi

18
Okt
Lubānas pilsētas klubs
Liliputu cirks no Ukrainas ir kolektīvs, kas pārstāv šo žanru un veiksmīgi uzstājas gan Ukrainā, gan citās

19
Okt
Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN amatierteātra “Bykovīši” izrāde A. Banka “No Jāņiem līdz Pēteriem”

20
Okt
Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst.09:30 Lubānas pilsētas klubā. Papildus informācija pa t.26524369.

22
Okt
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva