Lubānas kultūras namā šajā sezonā savu darbību turpina 9 Lubānas kultūras nama amatiermākslas kolektīvi.

Jaunus dalībniekus savos kolektīvos aicina:

 • Lubānas senioru sieviešu koris „Noskaņa”, vadītāja Silvija Bērziņa, mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.18:30 Lubānas pilsētas klubā;
 • Tautas deju ansamblis „Lubāna”, vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi notiek Lubānas pilsētas klubā pirmdienās un trešdienās vakaros no plkst.20:00;

TDA “Lubāna” trešdien, 17.oktobrī, plkst.20:00 Lubānas pilsētas klubā uzsāk jauno sezonu. TDA "Lubāna" ir vidējās paaudzes dejotāji un gaidām ikvienu, kurš vēlas dejot. Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama, bet piemēroti apavi, vēlme mācīties, laba oma un humora izjūta gan! Ja gribi vairāk ko zināt, zvani vadītājai Lailai – 29477942.

 • Lubānas kultūras nama deju kolektīvs „Žuburi”, B grupa, vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi notiek piektdienās, sestdienās un svētdienās no plkst.12:00 līdz 15:00 Lubānas pilsētas klubā. Laiks tiek precizēts darba gaitā;
 • Lubānas kultūras nama deju kolektīvs „Žuburi”, C grupa, vadītāja Laila Ozoliņa, mēģinājumi notiek piektdienās, sestdienās un svētdienās Lubānas pilsētas klubā. Laiks tiek precizēts darba gaitā;
 • Lauku kapela „Meldiņš”, vadītājs Andris Dzenis, mēģinājumi notiek ceturtdienās un citās dienās (pēc vajadzības);
 • Lubānas pilsētas kultūras nama senioru deju kopa ”Varavīksne”, vadītāja Lienīte Ozolniece, mēģinājumi otrdienās, ceturtdienās plkst.19:00 Lubānas vidusskolā.
 • Lubānas amatierteātris „Priekšspēle”, vadītāja Ilze Kraukle, mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst.19:15 Lubānas pilsētas klubā. Jauniem dalībniekiem iepriekš jāpiesakās pa telefonu – 26374962 pie režisores.

Savu darbību turpina:

 • Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni”, vadītāja Rudīte Kolāte, mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās Lubānas kultūras nama biroja telpā. Pirms pasākumiem mēģinājumi notiek arī citās dienās.
 • folkloras kopa "Lubāna", vadītāja Līga Grāvere, mēģinājumi notiek trešdienās un piektdienās, pirms pasākumiem arī citās dienās, Lubānas kultūras nama biroja telpā.

Meirānu tautas namā šajā sezonā savu darbību turpina 4 amatiermākslas kolektīvi.

Darbību turpina un jaunus dalībniekus aicina:

 • Tradīciju kopa “Sietiņš”, vadītāja Velga Gavare. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst.11:00 Meirānu Tautas namā;
 • Sieviešu deju kopa “Magones”, vadītāja Ilze Purpļeviča. Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst.17:30 Meirānu tautas namā.

Savu darbību turpina:

 • Senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni”, vadītājs Zigfrīds Gora, mēģinājumi notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst.20:00 Meirānu Tautas namā;
 • Amatierteātris “Zeltrači”, vadītāja Ilona Malahovska. Mēģinājumi notiek otrdienās un trešdienās no plkst.20:00 Meirānu Tautas namā.

Kolektīvu mēģinājumu dienas var tikt mainītas darba procesā. Lai visiem amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem izdodas šajā sezonā iecerētais! Lai pietiek spēka, izturības, dzīvesprieka un radošuma mēģinājumos, lai gandarījums un labi padarīta darba sajūta koncertos un svētkos!

 

Informāciju sagatavojušas:

Ilze Kraukle

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste

Velga Puzule

Lubānas Kultūras nama direktore

Inga Aizsilniece

Meirānu Tautas nama vadītāja

Jaunākie notikumi

25
Feb
Domes sēde notiks Zoom platformā videokonferences veidā.