SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Madonas nodaļa Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” pasākumu laikā septembrī rīko pasākumus:

  • 18.septembrī Informatīvo dienu plkst.12:00 Madonas konsultāciju birojā, Poruka ielā 2, Madonā (būs iespēja uzzināt par LEADER programmas iespējām jauniešiem, uzņēmēju pieredzi LEADER projektu realizēšanā, LLKC organizētajiem atbalsta pasākumiem jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai);
  • 25.septembrī sākot no plkst.10:00 Madonas konsultāciju birojā, Poruka ielā 2, Madonā pirmā apmācības diena (par ideju virzīšanu, precizēšanu, to analīzi, atbalsta instrumentiem stāstīs Madonas biznesa inkubatora vadītāja Iveta Vabule).

Mācības notiks katru otrdienu un tiks organizētas līdz novembrim. Būs izbraukumi pie citiem jauniešiem uzklausīt viņu stāstījumu un apskatīties kā viņiem sokas ar idejas realizēšanu dzīvē. Tiek gaidīti interesenti: lauku reģionu iedzīvotāji vecumā no 18-40 gadiem, individuāli vai komandā. Aicinām izmantot iespēju piedalīties jauniešu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumos te pat Madonā!

Pasākumu programmas:

18.09.2018. Informatīvās dienas norises plāns;

26.09.2018. 1.mācību dienas plāns;

- vadlīnijas pasākumiem 2018.gadā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas atbalstam.

Papildus informācija par jauniešu atbalsta pasākumiem: SIA "LLKC" Madonas nodaļas vadītāja Aija Vīgnere tel. 28675443, aija.vignere@llkc.lv un SIA "LLKC" Madonas nodaļas Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917, anita.briska@llkc.lv.

 

Informāciju sagatavojusi:

Anita Briška

Uzņēmējdarbības konsultante

LLKC Madonas konsultāciju birojs

 

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!