Izmantojiet iespēju paaugstināt savu kvalifikāciju un apgūt jaunas prasmes, sedzot tikai 10% no mācību programmas maksas! Ja strādājat un esat sasniedzis 25 gadu vecumu, un vēlaties uzlabot esošās vai arī apgūt jaunas prasmes, lai paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū, piesakieties mācību centrā "BUTS" Madonas filiālē uz kādu no zemāk redzamajām mācību programmām, maksājot tikai 10%  (vai pat 0%, ja Jums piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss) no kopējās mācību maksas. 

Šī iespēja tiek nodrošināta Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Pieteikšanās: no 15.augusta līdz 17.septembrim. Sazinieties ar mums un mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju!

*mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES?
strādājošie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību
 priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:
 • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki
 • kvalificēti strādnieki un amatnieki
 • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri
 • vienkāršajās profesijās strādājošie
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu
PIEEJAMAIS ATBALSTS:
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
 • izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)
Ar visām mācību programmām, kuras šī projekta ietvaros iespējams apgūt mācību centrā "BUTS", varat iepazīties šeit. Izvēlieties sev tuvāko pilsētu.


Informācijas avots:
www.buts.lv
Tālrunis: 64822934, 27898046
E-pasts:  madona@buts.lv
 

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

01
Aug
Visagala kapsēta