Lubānas novada pašvaldība un SIA “ZVIDZE" aicina piedalīties sanāksmē iedzīvotājus (zemāk norādītajās koplietošanas grāvju sistēmās ietilpstošo zemju īpašniekus), lai veiktu šādu būvprojektu tehniskā risinājumu saskaņošanu:

  1. „Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 42373:01, 42373:02, 42373:03 un 42373:04 pārbūve, Lubānas pilsētā un Indrānu pagastā, Lubānas novadā” (skat. grāvju izvietojumu Pielikumā Nr.1) ;
  2. „Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja 42372:02, pārbūve Indrānu pagastā, Lubānas novadā” (skat. grāvju izvietojumu Pielikumā Nr.2). 

Iepriekšminētos būvprojektus izstrādā SIA „ZVIDZE” atbilstoši Lubānas novada pašvaldības pasūtījumam.

Informatīvā sanāksme norisināsies 2018.gada 1.augustā plkst.18:00 Lubānas pilsētas klubā, Tilta ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā. Sanāksmes laikā varēs iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības tehnoloģiska risinājumu, uzdot sev interesējošos jautājumus projektētājiem SIA “ZVIDZE” pārstāvim un pašvaldības amatpersonai. Atsauksmju par būvprojektiem iesniegšanas termiņš un laiks: 01.08.2018. līdz plkst.20:00.

Būvniecības ierosinātājs: Lubānas novada pašvaldība, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, Latvija, tālr.: 26482016.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „ZVIDZE”, Reģ.nr.45403018630, „Rasiņas”, Ošupes pag., Madonas nov., LV-4831, haralds.gailums@inbox.lv, 26458391.

 

Informāciju sagatavojis:

Haralds Gailums

Atbildīgais projektētājs/pilnvarotā persona