Saskaņā ar AS “Sadales tīkls” pasūtījumu tiek veikta 0,4kV elektropārvades līnijas pārbūve Parka ielā, Lubānā pie transformatoru apakšstacijas TP-4350, L-3.

Elektrolīnijas pārbūves laikā tiks veikta 0,4kV gaisvadu līnijas demontāža 369m garumā, jaunas  450m garu kabeļīnijas izbūve, kā arī 9 sadalņu (sadales skapju) izbūves. Jaunā kabeļlīnija uzlabos elektroenerģijas kvalitāti aptuveni 124 klientiem. Līnijas pārbūves laikā 2 vietās Parka ielā (posmā no Stacijas ielas līdz ēkai Parka ielā 7) tiks veikta asfaltbetona seguma zāģēšana, lai attiecīgajās vietās, izmantojot tranšejas metodi, varētu tikt ieguldīta jaunā kabeļu līnija, kur nepieciešams, tiks demontēts arī bruģis uz gājēju ietvēm. Pēc darbu pabeigšanas asfaltbetona klājums un bruģa segums bojātajās vietās tiks atjaunots.

Būvdarbu projektētājs ir sniedzis skaidrojumu, ka Parka ielā darbu veikšanas laikā netiks veikta beztranšeju metode (horizontālā urbšana), jo saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības noteikumiem ir jāveic kontrolrakumi, kas nozīmētu ceļa seguma zāģēšanu vairākās vietās, kā arī apgrūtinoši ir tas, ka zem Parka ielas atrodas inženierkomunikācijas – sakaru kabelis, apgaismes kabelis, ūdensvads d110 , kanalizācijas notekas. Papildus iepriekšminētajam, lai veiktu horizontālo urbšanu (caurvilkšanu),  ir nepieciešams trases caurules izliekuma minimālais rādiuss ne mazāk kā  42m apmērā, minimālais attālums starp urbšanas būvbedrēm aptuveni 18 m, vieta urbšanas tehnikas novietnei vismaz 8 m platībā. Ņemot vērā iepriekšminētos būvniecības nosacījumus, horizontālā urbšana, kas nozīmētu izvairīšanos no Parka ielas asfaltbetona seguma griešanas, nav iespējama. Papildus tam būvuzņēmējs ir apliecinājis, ka tuvākā mēneša laikā visi darbi, kas saistīti ar rakšanas darbiem tiks pabeigti (t.sk. iedzīvotājiem nebūs būtisku satiksmes apgrūtinājumu svētku laikā), bet visi būvdarbi tiks pabeigti vasaras laikā.

Papildus kabeļlīnijas izveides darbiem, pašvaldība nodrošinās 3 jaunu un mūsdienu tehniskajām prasībām atbilstošu apgaismes stabu montāžu Parka ielā. Būvnieks un Lubānas novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus būt saprotošiem saistībā ar apgrūtinājumiem, kas radīsies elektropārvades līnijas pārbūves darbu laikā.

 

Informāciju sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!