Noslēdzies Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA projekts "PIE AVOTA IR JĀATGRIEŽAS. Veltījums Broņislavas Martuževas 95.dzimšanas dienai". Paldies šī projekta atbalstītājiem: Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajai Vidzemes kultūras programmai, Lubānas novada pašvaldībai un Lubānas amatniekiem Vilnim Strautiņam un Andrejam Valainim.

Šī projekta ietvaros pavasarī notika pasākums “Ainavu dārgumi Broņislavas Martuževas dārzā un dzejā”. Pasākuma zinātniski praktiskā konsultante un vadītāja - izcilā brīvdārzniece, dendroloģe un ainavu arhitekte Aija Kaškure iepazīstināja Lubānas vidusskolas 10. un 11. klases skolēnus ar augiem un kokiem dzejnieces dārzā. Visi kopā izmērījām ozolu, liepas un ceriņa apkārtmērus, iepazinām koku šķirnes, kā arī lasījām Broņislavas Martuževas rakstīto dzeju par konkrētiem šī dārza elementiem. Šajā dienā visi kopā  arī čakli pastrādājām pie dzejas klēts apkārtnes labiekārtošanas.

22. maijā notika pasākums "Mūzikas un mākslas plenērs "Dārziņos", kura laikā Lubānas Mākslas skolas audzēkņi un Lubānas jauniešu centra ģitāristu ansamblis  tika iepazīstināti ar Broņislavas Martuževas dzejas klēts apcirkņiem, vietu un vides dārgumiem, mūzikas vietu dzejnieces dzimtā, kā arī restaurēto dzejnieces akordeonu. Klātesošie uzzināja dzejnieces domas par mūziku un mākslu no viņas dienasgrāmatām. Mākslas skolas audzēkņi skolotāju Daces Rudzītes un Sandras Valaines vadībā plenēra vidē veidoja darbus, kuri rotāja Dzejas klēts sienu pasākumu cikla noslēgumā 25. augustā. Mākslas skolas audzēkņi saņēma no fonda pateicības rakstus, kas apliecina, ka viņi ir kļuvuši par Broņislavas Martuževas vērtību nesējiem Lubānā un pasaulē. Par mūsu vēstnešiem kļuva Reinis Birziņš , Monta Mālniece, Beāte Aizpurve, Dita Kalniņa, Toms Semjonovs, Inese Krēsliņa, Mārtiņš Zvirgzdiņš, Kate Krēsliņa, Laura Švedova, Jete Kļaviņa, Evelīna Cakule, Viktorija Medvecka  un Armands Dzenis. Būsim priecīgi arī par turpmāku sadarbību.

28. jūnijā aicinājām uz Dzejas klēti Lubānas jauniešus, kuriem sirdī tuva ir dzeja vai arī  kuri paši sacer dzeju uz radošo dienu “Raksta rakstītāja, margo liktens metus”. Šajā dienā kopā ar Rēzeknes novada Rikavas jauno literātu kopu (kopas vadītāja Iveta Dimzule) lasījām un  klausījāmies Broņislavas Martuževas dzeju, uzzinājām viņas dzejoļu rašanās vēsturi, iepazinām vidi un vērtības, kas veidojušas dzejnieces darbus, kā arī iedvesmojušies ļāvāmies paši jaunradei.

Pasākumu cikla noslēgums notika 25. augustā  Lubānas “Dārziņos”. Ja citviet Dzejas dienas tiek atzīmētas septembrī, tad Lubānā dzejas dienas atzīmē dzejnieces vārda dienā – Broņislavās. Jau ap pusdienas laiku “Dārziņos varēja vērot dzejas mīļu rosīšanos Dzejas dārzā, lasot dzeju zem liepas un ozolu zariem, skatot dzejas apcirkņus klētī un apskatot Lubānas Mākslas skolas audzēkņu izstādītos darbus pie klēts sienas. Dzejas dienu apmeklētāju vidū bija Bērzpils folkloras kopa “Saivenis” (kolektīva vadītāja Daiga Griestiņa) un Madonas novada bibliotekāri Sarmītes Radiņas vadībā. Dzejas klēts apmeklētāji mielojās ar rudens āboliem un zemnieku saimniecības “Zvaigznītes” saimnieces Ilonas Malahovskas sietajiem mājas sieriem.

Šogad pasākums sākās ar svinīgu valsts karoga uzvilkšanu šovasar uzstādītajā karoga mastā pie Dzejas klēts. Pēc tam visi tika iepriecināti ar mūziķu apvienības “Baltie lāči” speciāli izveidotu dziesmu un dzejas programmu ar nosaukumu “Pamet skumjas, pamet nievas”, kas ir vārdi no B. Martuževas 1943.gadā Rēzeknes Skolotāju institūta laikā sacerētās dziesmas ar Pētera Aigara vārdiem. Muzikālās apvienības “Baltie lāči” sastāvā dzirdējām mūziķus: Andris Baltacis (vokāls, ģitāra), Aldis Kise (vokāls, akordeons), Inga Zeile (vijole), Mārtiņš Leišavnieks (tuba), Deniss Smirnovs (sitamie instrumenti). Koncerta dalībnieki izbaudīja pirmatskaņojumu vairākām dziesmām, kurās dzejnieces Broņislavas Martuževas vārdiem savu melodiju pievienoja Aldis Kise.  Ja neizdevās šo koncertu apmeklēt Lubānā, tad visiem ir iespēja to apmeklēt kādā no mūziķu apvienības “Baltie lāči” koncerta vietām Latvijā.

Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA valdes locekle Ilze Kraukle

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!