Pēcsvētku gadā visiem kolektīviem, kuri piedalījās dziesmu un deju svētkos, nav kopīga repertuāra, tāpēc skates nav obligātas. Skates notiek katrā vietā savādāk, bet, neskatoties uz to, notiek ļoti aktīva kolektīvu darbība. Madonas deju apriņķī skates notiek kā atsevišķi koncerti.

  • Tautas deju ansamblis “Lubāna” un jauniešu deju kolektīva “Žuburi” B grupa piedalījās skatē – koncertā Varakļānos. Aprīlis dejotājiem iezīmējās ar Lailas Ozoliņas koncertu “Ap sevi dejā”. Tautas deju ansambļa “Lubāna” dejotāji augustā pārstāvēs Latviju Horvātijā Istras pussalā tautas deju festivālā “Leron”.
  •  Jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupa piedalījās skatē – koncertā Ērgļos. Jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” tūlīt pēc Aiviekstes svētkiem dosies uz festivālu Nīderlandē Ziemeļholandes reģionā.
  • Senioru koris “Noskaņa” apmeklēja kopmēģinājumu Rīgā, lai sagatavotos Dziesmu svētkiem Talsos.
  • Lubānas folkloras kopa gatavojas "Novadu dienām 2019" Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā.
  • Kapela “Meldiņš” piedalījās Lauku kapelu svētkos Rencēnos, kā arī gatavojas Lauku kapelu salidojumam Jaunjelgavā.
  • Amatierteātris „Priekšspēle” cītīgi mēģina, lai Līgo vakarā 23. jūnijā Lubānas pilsētas estrādē skatītājus iepriecinātu ar pirmizrādi, Vila Evansa & Valentaina komēdiju  “Kaudzēm naudas”. Šajā vasarā kolektīvs dosies uz diviem festivāliem: uz Starptautisko amatierteātru un pūtēju orķestru festivālu “Hepenings 2019” un uz XIV Latvijas amatierteātru salidojumu Alūksnē. 
  • Jauktā vokālā ansambļa „Naktsputni” iestudētais koncerts kopā ar Mārtiņu Braunu “Deg mūžīgā, deg uguntiņa” notika Broņislavas Martuževas dzimšanas dienā.
  • Deju kolektīvs „Varavīksne” piedalīsies senioru deju kopu koncertā “Vasariņas vidū” Gaujienā

 Pašlaik visi kolektīvi aktīvi gatavojas “Aiviekstes svētkiem”. Veidosim svētku sajūtu sev un citiem! Lai mums visiem saulaina aktīva un jaukiem mirkļiem pilna vasara!

 

Informāciju publicēšanai sagatavojusi:

Velga Puzule

Lubānas kultūras nama direktore

Jaunākie notikumi

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

21
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Jau trešo gadu pēc kārtas Lubānas novada jauniešu dome aicina visus interesentus piedalīties

23
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot