11. novembrī tika atklāta Lubānas novada rokdarbnieku kopīgi veidotā glezna Latvijai un Lubānai “Izraksti savu Latviju!”. Ideja veidot šāda formāta darbu radās Lubānas Kultūras nama direktorei Velgai Puzulei.

Velga Puzule: “Sirsnīgs paldies katram, kurš ielika savu darbu gleznas tapšanā. Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Kvadrātiņus darināja: Līga Grāvere, Astrīda Ikauniece, Ligita Pētersone, Gunta Sandere, Ilva Markova, Liene Skrastiņa, Aija Razgale, Velga Puzule, Gunita Strode, Ilona Bodniece, Rasma Birziņa, Aiga Bērziņa, Velga Bērziņa, Rudīte Kolāte, Lita Žeiere, Laura Grīga, Kristīne Aizpurve, Aiva Caunīte, Drosma Legzdiņa, Marija Jakuškina, Aina Bērziņa, Rita Šmole, Iveta Peilāne, Daina Nagle, Lana Kunce, Gunta Cīrule, Aiva Grāpe, Jolanta Žvagiņa, Olga Deksne, Māris Džerviačka, Leontīne Švekere, Genovefa Stafecka, Jolanta Kočāne, Tekla Andersone, Inese Feldmane, Sandra Valaine, Lolita Almane, Ruta Skaidrā, Lidija Madžiņa, Anita Zača, Valija Podskočija, Viktorija Medvecka, Sandra Medvecka, Gunta Soldāne, Agate Aizpurve, Nikola Puška, Dace Ūbelīte – Puška, Edīte Apša, Ilga Stabulniece, Ingrīda Meiere,  Madara Voļska, Ilze Voļska, Elga Voļska, Austra Matveja, Klinta Zariņa, Santa Džigure.

Mūsu gleznu pavisam kopā veidojuši 60 meistari un tā sastāv no 425 kvadrātiņiem. Gleznas ietvaru darināja Viesturs Mežulis. Visu kopā salika: Dace Rudzīte, Sandra Valaine, Līga Grāvere, Ilga Voišnaraite, Ginta Kalniņa, Drosma Legzdiņa, Velga Puzule. Paldies visiem par darbu!”

 

Informāciju sagatavojusi:

Velga Puzule

Lubānas Kultūras nama direktore