Laipni aicinām folkloras un kultūrvēstures interesentus uz Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma semināru 9. oktobrī, plkst. 12.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Seminārā iepazīstināsim ar folkloras materiāliem, kas savākti Lubānā un tās tuvākajā apkārtnē, ielūkosimies fotogrāfiju un audio ierakstu krājumos un parādīsim, kā prasmīgi izmantot digitālo arhīvu garamantas.lv.

Latviešu folkloras krātuve ir Latvijā lielākais folkloras vākšanas, izpētes un uzglabāšanas centrs, kurā atrodams ap 3 milj. folkloras vienību – rokraksti, zīmējumi, fotomateriāli, skaņu un video ieraksti. Bez latviešu folkloras vākumiem LFK atrodamas arī citu Latvijā dzīvojošo tautu (lībiešu, krievu, vācu, ebreju, igauņu, čigānu un baltkrievu) folkloras kolekcijas.

LFK digitālais arhīvs garamantas.lv no 2014. gada nogales ir visiem brīvi pieejama digitālā platforma, kurā iespējams apskatīt un iepazīt LFK gadsimtu senos glabātos folkloras materiālus, kā arī pašiem iesaistīties digitālā arhīva pilnveidošanā, atšifrējot senos manuskriptus un atpazīstot, komentējot un papildinot informāciju par savas dzimtās puses ļaudīm, vietām un notikumiem.

Kopš 2018. gada Latviešu folkloras krātuve īsteno jaunu iniciatīvu – Autobiogrāfiju krājuma izveidi. Krājumu veido materiāli, ko dažādos laikos cilvēki rakstījuši, lai dokumentētu savu dzīvi un laikmetu. Šis krājums veidots ar mērķi saglabāt dzīves pierakstīšanas tradīciju Latvijā, dokumentēt to un veicināt šīs tradīcijas turpināšanos. Lielākoties tās ir rakstītas dienasgrāmatas, dzīvesstāsti un atmiņas, kā arī dažādi materiāli, kas sniedz papildinošu informāciju, piemēram, autobiogrāfiju autoru fotogrāfijas vai komentāri par materiālu. Ikviens ir laipni aicināts iesaistīties krājuma papildināšanā, pavisam vai tikai uz digitalizēšanas laiku LFK iesniedzot savus un savas dzimtas autobiogrāfiskos rakstījumus. Materiāla devējam tiek dota iespēja noteikt, vai materiāls būs pieejams plašākam lasītāju lokam vai tikai pētniekiem un dzimtas locekļiem. Krājuma veidotāji būs ne mazāk priecīgi sadarboties arī ar institūcijām, kuras glabā nemateriālo kultūras mantojumu. Krājuma izveide noris projekta "Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē" (LZP-2018/1-0073) ietvaros.

Uz tikšanos!

Garamantas.lv izbraukuma semināri Latvijas novados 2018. gadā notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu."

 

Informāciju sagatavoja:

Una Smilgaine un Elvīra Žvarte

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00